Пользователи (15491)

Пользователь Сила Рейтинг
Modern 14.83 6.20
glushkov 14.93 5.48
dneprovskiy 12.03 4.94
alexandra_alexandra 13.24 4.87
Azovskiy 9.86 4.01
turel 9.29 3.25
manikosha 7.29 3.03
Александр Скляр 7.75 2.82
drumrock 7.59 2.82
binastern 7.57 2.82
sadobin20 2.51 2.65
zzabeybb 0.76 2.46
Provorov 1.03 2.07
kafa 1.41 1.83
kentavr21 1.22 1.74